• email Email: dotancuong@gmail.com
  • clock Mở Cửa Thứ 2 - Thứ 7 07:00-21:00

Chính sách trả hàng và hoàn tiền của CÔNG TY TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Cường Phát

Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

Tình trạng của hàng trả lại

Thời gian chấp nhận trả hàng

Khách hàng được quyền trả lại hàng theo mục “điều kiện trả hàng” trong thời gian 7 ngày kể từ ngày Quý Khách nhận hàng.

Chi phí trả hàng

CÔNG TY TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Cường Phát sẽ chịu toàn bộ chi phí trả hàng. Nếu Khách Hàng đủ 1 trong các “điều kiện trả hàng” nếu bên trên mục “điều kiện trả hàng”.

Hình thức hoàn tiền cho hàng trả lại

Thời gian hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày CÔNG TY TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Cường Phát nhận lại được hàng từ Quý Khách Hàng.